Aktívna Dunajská Lužná, o.z.

IČO: 52334457  sídlo: Krížna 249/4 900 42 Dunajská Lužná

V prípade Vašej ochoty je potrebné postupovať nasledovne:

A. Ak je daňovník fyzická osoba, ktorá samostatne podáva daňové priznanie (živnostník), vypisuje údaje o združení v kolónke o poukázaní 2% z dane priamo v daňovom priznaní, ktoré pošle na príslušný daňový úrad do 31.marca 2021.

B. Ak je daňovník zamestnanec, je potrebné:

1.vypísať tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“.

     Tlačivo, formát PDF

2.priložiť „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti….“, toto získate u zamestnávateľa, ktorý vykonal ročné zúčtovanie preddavkov.

 Tlačivo,formát PDF

3.najneskôr do 30. apríla 2021 je potrebné poslať obe tlačivá daňovému  úradu  v mieste Vášho bydliska.

Pozn.: Do kolónky rok sa píše 2020.

V prípade záujmu si potrebné tlačivo môžete stiahnuť z webovej stránky školy v časti 2% na bočnej lište alebo Vám ho môžeme poslať prostredníctvom žiakov.

Za porozumenie, ochotu a vynaložené úsilie vopred veľmi pekne ďakujeme.

Tím občianskeho združenia Aktívna Dunajská Lužná