Beh Dunajskou Lužnou

Druhý septembrový týždeň sa uskutočnil na ihrisku Obecného futbalového klubu ,,Beh Dunajskou Lužnou“. Akciu zorganizovalo občianske združenie Aktívna Dunajská Lužná v spolupráci so ZŠ Dunajská Lužná. Športovým podujatím nás sprevádzal moderátor Pavol Adamciak, predseda RŠ. Podujatie bolo zamerané hlavne na bežecké disciplíny ako krátky beh na 50 m, dlhý beh na 100 m, beh cez prekážky a štafetový beh. V jednotlivých kategóriách súťažili zvlášť chlapci a zvlášť dievčatá. Sily si zmerali vždy žiaci rovnakých ročníkov. Vďaka podpore od BSK, o ktorú sa veľkou mierou pričinil Juraj Jánošík, mohli členovia občianskeho združenia Aktívna Dunajská Lužná pripraviť pre účastníkov doobedie plné zábavy. Poďakovanie patrí riaditeľke ZŠ Ivete Slobodníkovej, učiteľom telesnej výchovy ZŠ Darine Opatovej, Jozefovi Lábisovi, Radoslavovi Munkovi, Emilovi Omastovi a Marekovi Kollárovi, trénerom Obecného futbalového klubu Jánovi Hodúrovi, Daliborovi Zaťkovi, Tomášovi Nespešnému, poslancovi BSK Jurajovi Jánošíkovi a členom občianskeho združenia Aktívna Dunajská Lužná a to Miroslava Fábryová Gregová a Zuzana Ladiova, ktorí zabezpečili plynulý priebeh podujatia. Najviac však atmosféru dotvárali deti. Neustálym povzbudzovaním spolužiakov, snahou súťažiacich zvíťaziť, vytvárali pozitívnu energiu a radosť.
Za organizátorov Lukáš Haizer