CENTRUM POTRAVINOVEJ POMOCI 
Otváracie hodiny

STREDA 16:00 – 18:00
PIATOK 16:00 – 18:00

Adresa prevádzky: Športová 749/1, 900 42 Dunajská Lužná

Načo sa Centrum potravinovej pomoci zameriava
Ako vyplýva už z názvu, primárne ide o potravinovú pomoc, ale aj materiálnu (drogéria, potreby hygienické, do domácnosti a pod.) a poradenskú (napr. v sociálnej oblasti) či poskytnutie povzbudenia, ktoré je neraz rovnako dôležité, aby sa ľudia v tejto neľahkej situácii nevzdávali. Ak poznáte niekoho, kto sa ocitol v hmotnej núdzi a chcete mu sprostredkovať takúto pomoc, kontaktujte nás na tel. čísle 0918 777 656.Veríme, že vás tento projekt poteší a spolu pomôžeme dobrej veci.
Prejavme ľudskosť

Za posledný rok sa náš každodenný život výrazne zmenil. Veľa sme stratili, no niečo sme aj dostali – šancu opäť si uvedomiť, čo je dôležité. Znovuobjavili sme silu prírody, aj to, že potešenie z konzumného života je chvíľkové, no dobrý pocit z podania pomocnej ruky vydrží oveľa dlhšie. Neľahká situácia, v ktorej sme sa ocitli, trvá nečakane dlho a už dnes sa koronakríza u mnohých zmenila na krízu existenčnú. Jednotlivci i celé rodiny, dôchodcovia či zdravotne ťažko postihnutí sa nie vlastnou vinou ocitli na hranici chudoby. Starostlivosť o tých najzraniteľnejších je teraz dôležitejšia, než kedykoľvek predtým. Neváhali sme, myšlienka konkrétnej pomoci začala naberať reálne kontúry a vzniklo Centrum potravinovej pomoci. Sme radi, že občianske združenie Aktívna Dunajská Lužná našlo pochopenie a podporu dobrej veci u spoločností a organizácií, ako Potravinová Banka Slovenska, akciová spoločnosť Billa, Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dunajská Lužná, Cirkevný zbor ECAV Dunajská Lužná a Obecný futbalový klub Dunajská Lužná.

 

Zriaďovateľ
Aktívna Dunajská Lužná, o.z.

Partnerské organizácie:

Cirkevný zbor ECAV Dunajská Lužná                                                               Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dunajská Lužná

 

  Potravinová banka Slovenska                                                                            Obecný futbalový klub Dunajská Lužná

 

Sponzor projektu

Billa, a.