CENTRÁ POTRAVINOVEJ POMOCI 
Načo sa Centrum potravinovej pomoci zameriava
Ako vyplýva už z názvu, primárne ide o potravinovú pomoc, ale aj materiálnu (drogéria, potreby hygienické, do domácnosti a pod.) a poradenskú (napr. v sociálnej oblasti) či poskytnutie povzbudenia, ktoré je neraz rovnako dôležité, aby sa ľudia v tejto neľahkej situácii nevzdávali. Ak poznáte niekoho, kto sa ocitol v hmotnej núdzi a chcete mu sprostredkovať takúto pomoc, kontaktujte nás na tel. čísle 0918 777 656.Veríme, že vás tento projekt poteší a spolu pomôžeme dobrej veci.

 

 

Zriaďovateľ Centier potravinovej pomoci:

Ostrov pomoci, o.z.

 

Partnerské organizácie:

 

Bratislavský samosprávny kraj

Ďakujeme za poskytnutú dotáciou v roku 2021 na nákup potravín a výpočtovej techniky. Vďaka podpore sme mohli poskytnúť potravinovú pomoci viac ako 160 obyvateľom v obciach Dunajská Lužná, Rovinka, Kalinkovo, Hamuliakovo a Miloslavov.