MDD Dunajská Lužná

AKTÍVNA DUNAJSKÁ LUŽNÁ, o. z.

Vás pozýva na podujatie:

„MDD – deti Dunajskej Lužnej spoločne oslavujú“

01. 06. 2019 (sobota)

14.00 – 18.00 hod

Štadión OFK Dunajská Lužná

Program podujatia:
14:00 Otvorenie podujatia, predstavenie atrakcií a jednotlivých
súťažných stanovíšť
14:15 – 16:10 Absolvovanie súťaží a atrakcií
16:15 – 17:15 Predstavenie pre deti („“Možno príde aj ……..“)
17:15 – 18:00 „Súťažíme s mamkou a ockom – rodinné súťaženie“
18:00 Oficiálne ukončenie podujatia

Nebude chýbať maľovanie na tvár a skákací hrad.