AKTÍVNA DUNAJSKÁ LUŽNÁ, o. z.

Kto sme

Sme občianskym združením občanov Dunajskej Lužnej.

Chceme rozvíjať rôzne aktivity v obci Dunajská Lužná a obohatiť tým spoločenský, kultúrny a športový život občanov Dunajskej Lužnej.

Chceme sa venovať deťom, mládeži, rodinám a dôchodcom  a rôznymi akciami pre nich urobiť ich radostnými a spokojnými.

Venovaním sa rôznym vekovým kategóriám v obci zvýrazníme ich prínos pre život v Dunajskej Lužnej.

Chceme napĺňať nezávislou činnosťou heslo: „Občania občanom Dunajskej Lužnej“.

Výbor občianskeho združenia Aktívna Dunajská Lužná

PaedDr. Juraj Jánošík

Predseda

Tvorca myšlienky založenia občianskeho združenia, ktoré nesie názov ,,Aktívna Dunajská Lužná“. Juraj Jánošík predstavuje silnú vodcovskú osobnosť so sviežim a pozitívnym myslením. Aktuálne je poslancom BSK a predsedom v oblasti školstva, mládeže a športu. Okrem toho zastáva pozíciu predsedu Bratislavského futbalového zväzu a viceprezidenta Slovenského futbalového zväzu. Jeho ambíciou je rozhýbať život v Dunajskej Lužnej, potešiť podujatiami najmladších, mladých i starších.

Mgr. Brynkusová Margita

Podpredsedníčka

Odborníčka v oblasti dopravy a  životného prostredia, ktorá svojimi znalosťami rada podporí občianske združenie ,,Aktívna Dunajská Lužná“. Angažuje sa i s organizovaním podujatí pre deti a mládež so zameraním na ich integráciu a socializáciu.

Ing. Gregová Miroslava

Podpredsedníčka

Zakladateľka  populárnych podujatí ,,Cesta rozprávkovým lesom“ a ,,Beh Dunajskou Lužnou“, ktoré medzi obyvateľmi získali vysokú popularitu. Mirka sa pracovne venuje finančnému plánovaniu, rada cestuje a svoj voľný čas rada venuje plánovaním projektov pre mládež v obci Dunajská Lužná.

Mgr. Haizer Lukáš, MBA.

Podpredseda

Marketér a pedagóg s progresívnym prístupom k spoločnosti, odhodlaný meniť veci k lepšiemu, neustále napredovať a hlavne nestagnovať. Zakladateľ centier potravinovej pomoci, ktoré pôsobia v mikroregióne Podunajsko so zameraním na sociálne služby. 

Miroslava Pavelková

Členka výboru

JUDr. Pavol Adamčiak

Predseda revíznej komisie

Spolutvorca myšlienky založenia občianskeho združenia ,,Aktívna Dunajská Lužná“. Pavol plánuje venovať sily pri príprave podujatí, najmä slovom a moderovaním, ktorým chce pripraviť zúčastneným hodnotný zážitok. Činnosťou v občianskom združení chce napĺňať svoje osobné krédo, že poslúžiť znamená nielen radosť v srdci druhého , ale aj dobrý pocit z vykonaného

Aktívna Dunajská Lužná

Naše občianske združenie prináša nové aktivity pre vás, vašu rodinu a hlavne deti!